Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Po raz osiemnasty odbywają się tygodniowe wyjazdowe warsztaty informatyczne w Serwach koło Augustowa. Uczestnicy rozwiązują zadania algorytmiczne na 3 poziomach: średnim, zaawansowanym i olimpijskim.

Zmagania trwają 5 godzin dziennie, ale na tym nie koniec: później nastepują omówienia zadań, konsultacje i codzienne wykłady do 22.00. Zajęcia, jak co roku, prowadzi prof. Ireneusz Bujnowski wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego - byłymi laureatami i finalistami Olimpiady Informatycznej w składzie: Maciej Hołubowicz, Mateusz Radecki, Mateusz Puczel, Rafał Maj, Paweł Charyło, Konrad Czapliński oraz Przemysław Jakub Kozłowski jako techniczny. Tegoroczna edycja zgromadziła 121 uczestników z ILO oraz 52 uczniów szkół z całej Polski, między innymi z XIV LO im. S. Staszica z Warszawy,  V LO im. A. Witkowskiego z Krakowa i VI LO im. J. Kochanowskiego z Radomia. Obóz zorganizowała p. prof. Iwona Bujnowska, a kadrę opiekunów stanowią: p. Anna Opalińska, p. Barbara Podlewska, p. Barbara Harasimowicz i p. Aneta Kaliściak.

ILOCamp 2ILOCamp 3ILOCamp 4ILOCamp 6ILOCamp 7ILOCamp 8