Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Po raz dwudziesty odbyły się tygodniowe (od 12 września do 17 stycznia 2020) wyjazdowe warsztaty informatyczne w Serwach koło Augustowa. Uczestnicy rozwiązywali zadania algorytmiczne na 4 poziomach: podstawowym, średnim, zaawansowanym i olimpijskim. Zmagania trwały 5 godzin dziennie, ale na tym nie koniec: później następowało omówienia zadań, konsultacje i codzienne wykłady do godz. 22:00.

Zajęcia, jak co roku, prowadzili: p. prof. Iwona Bujnowska i p. prof. Ireneusz Bujnowski wraz z kadrą merytoryczną, którą w tym roku stanowili studenci informatyki na Uniwersytecie Warszawskim: Maciej Hołubowicz, Mateusz Radecki, Mateusz Puczel, Rafał Maj, Paweł Charyło, Konrad Czapliński oraz Przemysław Jakub Kozłowski, który zajmował się serwerem zawodów. Za sieć odpowiedzialni byli Aleksander Malinowski i Eryk Surel (obaj z 3b2) pod kierownictwem absolwenta Przemysława Dominikowskiego.

Wyniki rankingu sumarycznego czyli wszystkich zawodów dziennych oraz zawodów stałych podczas XX ILOCampu:

grupa olimpijska (wszyscy  z V LO w Krakowie)
1 Katzper Michno
2 Huber Zięba
3 Kacper Chętkowski

grupa zaawansowana (wszyscy z I LO)
1 Stanisław Jakimowicz (2b1)
2 Paweł Żurakowski (2b1)
3 Serafin Skowroński (2b1)

grupa średnia
1 Mariusz Kossakowski II LO w Białymstoku
2 Adam Rogowski (1b* z I LO)
3 Łukasz Piekutowski (1b* z I LO)

grupa podstawowa
1 Jakub Misiaszek II LO w Białymstoku
2 Magdalena Chorębiewska (1b z I LO)
3 Michał Kozłowski (1b z I LO)

Obóz zorganizowała p. prof. Iwona Bujnowska, a kadrę opiekunów stanowili: p. Anna Opalińska, p. Anna Kamionowska, p. Barbara Harasimowicz, p. Barbara Podlewska, p. Barbara Kurianiuk, p. Anna Smyk-Kojło i p. Aneta Kaliściak.

wykładzadaniaKadra

Więcej fotografii na Facebooku.