Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

Michał Szydło z klasy 3b został laureatem konkursu AlgoPy, organizowanego  przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Wyróżnienia: w tym konkursie uzyskali Adam Bęcłowicz także z klasy 3b oraz Jan Zachar z klasy 1delta.

Serdecznie gratulujemy Uczniom oraz ich mentorom: Pani prof. Iwonie Bujnowskiej i Panu prof. Ireneuszowi Bujnowskiemu.