Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Podczas jubileuszowej XXX Olimpiady Informatycznej nasi uczniowie zdobyli trzy tytułu finalistów:


Jan Zimnoch z 3b - tytuł finalisty z wyróżnieniem;

Hubert Susoł z 4b - tytuł finalisty

oraz Michał Szydło z 3b tytuł finalisty.

Nauczycielami olimpijczyków są

Pani prof. Iwona Bujnowska i Pan prof. Ireneusz Bujnowski.

Gratulujemy sukcesów!