Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

6 marca 2019 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbył się półfinał V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Z dumą informujemy, że Małgorzata Adamczyk z klasy 1a zajęła w konkursie 3. miejsce.

Recytatorka przeszła do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się  w Katowicach. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i  Pamięci Ravensbrück”.

I LO reprezentowała również Julia Berenika Puczyńska (1a) Recytatorki przygotowała p. Aneta Kaliściak.
 
recytatorkauczesnicy i jurorka