Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2014/2015 należy pobrać ze strony internetowej http://www.bialystok.pl/579-stypendia-naukowe/default.aspx. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku proszę o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku dostępnym na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski do 5 czerwca 2014 r. i w razie potrzeby służy pomocą.