Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Zachęcamy wszystkich utalentowanych uczniów do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego
i wypłacane przez cały następny rok.
Pedagog szkolny pani Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski do 24 października 2014r. i w razie potrzeby służy pomocą.
Więcej informacji na temat stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wzór wniosku znajdziesz tutaj.