Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas I i II

w czwartek – 20 kwietnia 2017r. na godz. 17.00

Po nich w godz. 17.30 - 19.00 będzie istniała możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

Do dyspozycji Rodziców udostępniamy parking na boisku szkolnym – wjazd od ul. Marmurowej

Sale na spotkania Wychowawców z Rodzicami uczniów

w dniu 20 kwietnia 2017 r. - godz. 17.00

Klasa

Wychowawca

Nr sali

I A

p. Łukasz Adamski

44

I B 1

p. Anna Opalińska

43

I B 2

p. Zuzanna Hubar

64

I C

p. Sylwia Naumczuk

32

I D

p. Małgorzata Front

58

I E

p. Marta Czernik w zastępstwie za          p. Karolinę Szymborską

49

I F

p. Ewelina Gajko

54

I G

p. Magdalena Sobolewska

47

I H

p. Monika Kiersnowska - Melcer

68

II A

p.Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk

119

II B

p. Iwona Bujnowska

30

II C

p. Mirosława Żuber

38

II D

p. Anna Grochowska

59

II E

p. Sławomir Żuber

40

II F

p. Wioletta Zawadzka

42

II G

p. Agnieszka Sałaj

31

II H

p. Agnieszka Ławreszuk

031

Sale na indywidualne spotkania nauczycieli z Rodzicami uczniów

w dniu 20 kwietnia 2017 r. /czwartek/ godz. 17.30-19.00

Nauczany przedmiot

Nauczyciel

Nr sali

Biologia

p. Marta Czernik

p. Krystyna Kostecka

p. Jolanta Szczepańska

49

p. Bogusław Topolski

120

Chemia

p. Izabela Dobrzyńska

p. Ewelina Gajko

54

p. Anna Basa

58

p. Anna Półtorak

gabinet na parterze

Fizyka

p. Paweł Andryszak

p. Mirosława Żuber

38

Fizyka

Fizyka dla biologów

p. Sławomir Żuber

40

Geografia

p. Anna Daniluk

46

Grafika komputerowa

p. Bogusław Topolski

120

Historia

Historia i społeczeństwo

p. Marek Dawidziuk

p. Grażyna  Dziergowska

47

p. Krzysztof Rogowski

p. Barbara Świętońska

48

Informatyka

p. Ireneusz Bujnowski

4

p. Iwona Bujnowska

30

Język angielski

p. Anna Buchowska

53

p. Małgorzata Front

21

p. Anna Grochowska

59

p. Barbara Kurianiuk

p. Jarosław Nosek

p. Andrzej Zejdler

61

p. Monika Kiersnowska - Melcer

p. Marta Niksa-Grodzka

60

p. Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk

119

Język niemiecki

p. Zuzanna Hubar

64

p. Violetta Karolska

62

p. Agnieszka Kalbarczyk

p. Mirosława Zajko

63

Język polski

p. Piotr Borucki

p. Maria Luks

41

p. Anna Kamionowska

p.Karolina Szymborska

44

p. Anna Opalińska

p. Wioletta Zawadzka

p. Katarzyna Zawadzka-Gromada

43

Język rosyjski

p. Bożena Głębocka

42

Łacina dla biologów

Łacina dla prawników

p. Magdalena Bartnicka-Łętowska

Wiedza o kulturze

p. Ewa Onoszko

Język francuski

p. Krystyna Kummer

29

Matematyka

p. Iwona Bujnowska

p. Agnieszka Ławreszuk

30

p. Sylwia Naumczuk

p. Magdalena Sobolewska

31

p. Małgorzata Pawłowska-Leoniuk

32

p. Agnieszka Sałaj

45

Edukacja dla bezpieczeństwa

p. Grzegorz Łopata

65

Podstawy przedsiębiorczości

p. Magdalena  Żmiejko

Religia/Etyka

p. Łukasz Adamski

ks. Łukasz Okruszko

ks. Sławomir Dąbrowski

p. Barbara Podlewska

p. Anna Smyk-Kojło

04

35

Wychowanie fizyczne

p. Aneta Bartoszuk

p. Jarosław Grodzki

p. Tadeusz Han

p. Sławomir Kalisz

p. Małgorzata Raciborska

Hala sportowa

p. Grzegorz Łopata

65