Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Pani prof. Barbara Świętońska zaprasza wszystkich zainteresowanych, a szczególnie uczniów klas humanistycznych (drugiej i trzeciej), dnia 23 czerwca na godz. 14.00 do Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok) na spotkanie z Ambasadorem RP panem Marcinem Nawrotem w sprawie procedury aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, etapów konkursu, niezbędnych kwalifikacji i możliwości zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Spotkanie z Akademią Dplomatyczną MSZ 1 2