Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas 1 i 2 w poniedziałek – 21 maja 2018 r. na godz. 17.00.

Do dyspozycji Rodziców udostępniamy parking na boisku szkolnym – wjazd od ul. Marmurowej.

Sale na spotkania Wychowawców z Rodzicami uczniów w dniu 21 maja 2018 r. godz. 17.00:

I A - mgr Marek Dawidziuk - sala 47
I B1 mgr Violetta Karolska - sala 62
I B2 mgr Aneta Bartoszuk - sala 65
I C mgr Małgorzata Pawłowska - Leoniuk - sala 32
I E mgr Anna Buchowska - sala 68
I G mgr Krystyna Kummer - sala 49
II A mgr Łukasz Adamski - sala 44
II B1 mgr Anna Opalińska - sala 43
II B2 mgr Zuzanna Hubar - sala 64
II C mgr Sylwia Naumczuk - sala 31
II D mgr Marta Grodzka - sala 60
II E dr Izabela Dobrzyńska - sala 54
II F mgr Ewelina Gajko - sala 58
II G mgr Magdalena Sobolewska - sala 48
II H mgr Monika Kiersnowska - Melcer - sala 61

W związku z wyjazdem na wycieczkę szkolną spotkania klas I D oraz I F odbędą się w późniejszym terminie.