Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Można już składać wnioski w sprawie stypendiów przyznawanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2018-2019.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się

o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz stypendium za innowacyjną myśl techniczną

znajdują się w zakładce Pedagog szkolny.