Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Uczniowie zameldowani w Białymstoku mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019.

Kryterium dochodowe nie może przekroczyć 514 zł na osobę w rodzinie (od 01.10.2018r. - 528 zł). Wypełniony wniosek oraz potrzebne załączniki należy złożyć u pedagoga szkolnego p. Barbary Aponowicz w pokoju 69 (II piętro) do 13 września 2018r.

Wnioski na stypendium oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać u p. Barbary Aponowicz oraz pobrać ze strony internetowej: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html