Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W dniach 17 - 21 września 2018 roku odbędą się w klubie szkolnym olimpijskie warsztaty chemiczne (według załączonego harmonogramu).

Serdecznie zapraszamy
Izabela Dobrzyńska

 

Poniedziałek

8-16.30

Wtorek

8-16.30

Środa

8-16.30

Czwartek

8-16.30

Piątek

9-11

Krzysztof Łuszczyński

Bartosz Zambrzycki

Michał Markowski

Michał Łuczaj

Izabela Dobrzyńska

Wprowadzenie do krystalografii i rentgenografii strukturalnej

Wprowadzenie do chemii organicznej i biomolekuł

Zaawansowana chemia organiczna

Podstawy termodynamiki chemicznej

Kinetyka

Plan zajęć

8-10

warsztaty

9-11

10-10.15

przerwa

10.15-12.15

warsztaty

12.15-12.30

przerwa

12.30-14.30

warsztaty

14.30-14.45

przerwa

14.45-16.30

warsztaty