Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Instytut Studiów Kulturowych na Uniwersytecie w Białymstoku współorganizuje już VII edycję Olimpiady Wiedzy o Mediach. Zachęcamy również do udziału w VII Edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. W tym roku etap okręgowy będzie przeprowadzony w formie testu zdalnego.

W tym roku Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2020 r.

Pozostałe ważne daty to:

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2020 r.
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 27 listopada 2020 r.
18 grudnia 2020 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
12-13 marca 2021 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Resztę informacji można  znaleźć na stronie Komitetu Okręgowego http://kwm.uwb.edu.pl (wkrótce aktualizacja) lub na stronę https://owm.edu.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (V edycja) to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim. Jej celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w odpowiednich kontekstach. Olimpiada w dużym stopniu koncentruje się także na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu.

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia, w tym roku szkolnym brzmi ono: „Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm”.

Rejestracja na edycję 2020/2021 potrwa do 9 listopada 2020 r.

Olimpiada będzie składać się z trzech etapów:
19 listopada 2020r., godz. 11:00–I etap Olimpiady (test online)
11 stycznia 2021r.–II etap Olimpiady (termin dostarczenia autorskiej pracyprojektowej wykonywanej przez uczestnika w domu)
15 stycznia2021r.–II etap Olimpiady (test onlinew Komitetach Okręgowych)
26-27 marca2021r. –III etap Olimpiady (etap centralny w Warszawie)

Więcej informacji: http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chęć zgłaszania się do Olimpiad proszę zgłaszać do p. Anety Kaliściak w bibliotece ILO.