Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 Zachęcamy naszych uczniów do udziału w II edycji konkursu literacko-plastycznego

„Polskie serce pękło. Katyń 1940” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

i ogłoszonego przez Marszałek Sejmu, Panią Elżbietę Witek.

 

Zasady konkursu:

Tegoroczny konkurs (II edycja) przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • plastycznej - zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską.
  • literackiej - zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”.
  • tekst piosenki - zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2020 r. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech kategorii.

Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, nie jest dopuszczalne składanie prac zbiorowych. Prace konkursowe muszą zostać przygotowane w języku polskim.

Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca laptop oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie drugiego miejsca tablet oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie trzeciego miejsca czytnik ebook oraz nagrody rzeczowe.

Szczegóły, Regulamin i karta zgłoszenia na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inauguracja-ii-edycji-konkursu-literacko-plastycznego-polskie-serce-peklo-katyn-1940-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych

Zespół nauczycieli bibliotekarzy