Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku współpracuje z Edukacyjną Fundacją im. Prof. Romana Czerneckiego EFC.

Oferta jest skierowana do zdolnych uczniów klas VIII z terenów wiejskich. Uczniowie, spełniający określone kryteria, dzięki finansowemu wsparciu stypendialnemu w ramach programu HORYZONTY 2021 mogą kontynuować naukę w naszym  liceum ogólnokształcącym.
Więcej szczegółowych informacji o stypendium można uzyskać na stronie www.efc.edu.pl