Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Zachęcamy uczniów naszego liceum do udziału w następujących olimpiadach :

 

1. Ogólnopolskiej OLIMPIADZIE „O DIAMENTOWY INDEKS AGH”.

Elektroniczna rejestracja uczestników będzie możliwa już od 14.09.2021 r. Należy zgłosić swój udział również nauczycielowi fizyki, który udzieli szczegółowych informacji. Zadania z I etapu zostały zamieszczone na stronie: Zadania / Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH http://www.diament.agh.edu.pl/zadania/".
Na stronie internetowej Olimpiady: http://www.agh.edu.pl/ znajdziecie zadania z poprzednich edycji Olimpiady.
 

2. LXV OLIMPIADZIE ASTRONOMICZNEJ (załączniki poniżej)

 

3. 71. OLIMPIADZIE FIZYCZNEJ (załączniki poniżej)

 

4.  OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH i WYNALAZCZOŚCI

(o charakterze naukowo-technicznym) ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie http://www.pzswir.pl/

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

Blok A - Innowacje Techniczne - termin etapu szkolnego: Blok A do 11. 04. 2022 r.
Blok B - Wynalazczość  - termin etapu szkolnego: Blok B 08 – 10. 03. 2022 r.
 
 

5. OLIMPIADZIE WIEDZY TECHNICZNEJ

jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych:
elektryczno-elektronicznej,
• mechaniczno-budowlanej.

Terminy: zawody I stopnia (szkolne) - 22.10.2021 / zawody II stopnia (okręgowe) - 4.01.2022 / zawody III stopnia (centralne) - 2.04.2022.

 

Zapraszamy do kontaktu ze swoim nauczycielem fizyki oraz do zapoznania się z poniższymi załącznikami dotyczącymi olimpiad: