Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Instytut Studiów Kulturowych na Uniwersytecie w Białymstoku współorganizuje już VIII edycję Olimpiady Wiedzy o Mediach.

W tym roku Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r.

Pozostałe ważne daty to:

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r.
17 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
18-19 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Resztę informacji można  znaleźć na stronie Komitetu Okręgowego http://kwm.uwb.edu.pl (wkrótce aktualizacja) lub na stronę https://owm.edu.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (VI edycja) to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim. Jej celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w odpowiednich kontekstach. Olimpiada w dużym stopniu koncentruje się także na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu.

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia, w tym roku szkolnym brzmi ono: „Kino a inne sztuki ”.

Rejestracja na edycję 2021/2022 potrwa do 9 listopada 2021 r.

Olimpiada będzie składać się z trzech etapów:
18 listopada 2021 r., godz. 11:00–I etap Olimpiady
10 stycznia 2022 r.–II etap Olimpiady
25-26 marca2022 r. –III etap Olimpiady (etap centralny w Warszawie)

Więcej informacji: https://fina.gov.pl/trwaja-zapisy-na-vi-edycje-olimpiady-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chęć zgłaszania się do Olimpiad proszę sygnalizować P. Anecie Kaliściak w bibliotece ILO.