Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich!

X Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka

z broni pneumatycznej „Złota Tarcza”

 

1. Cel zawodów:

1) Doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej

– dla każdego! Tych doświadczonych i tych chcących spróbować sił w strzelectwie.

2. Miejsce zawodów: Sala gimnastyczna V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

3. Termin zgłoszenia: do 5 listopada 2021 - u Pani prof. Iwony Zedlewskiej

4. Termin zawodów : 10 listopada 2021r

5. Konkurencje zawodów:

1) Strzelanie z broni pneumatycznej długiej na dystansie 10m. z pozycji stojącej;

- konkurencja Kpn - 30 strzałów ( w tym 4 tarcze próbne i 15 tarcz ocenianych);

- czas trwania konkurencji -35 min;

- po zakończeniu konkurencji właściwych odbędzie się finał australijski dla najlepszych 8 zawodników w kategorii open.

2) Finał australijski:

- uczestnicy oddają kolejne strzały razem, mając na każdy ograniczony czas (45 sekund);

- konkurencja trwa dopóki nie zostanie wyłoniony zwycięzca.