Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Próbne matury w klasach trzecich - 16.05 - 20. 05.2022 r. (pn. - pt.) - szczegółowy harmonogram wkrótce.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych - 20.05.2022 r. (piątek).

Połowinki klas drugich - 28.05.2022 r. (sobota).

Dzień sportu szkolnego - 1.06.2022 r. (środa).

Zebrania klasowe (poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania - 7.06.2022 r. (wtorek godz. 17.00) forma stacjonarna.