Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Fundusz Stypendialny Talenty - złóż wniosek do 30 czerwca 2022! 
🔹 Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi oraz są zaangażowane w działalnością społeczną.
🔹 Poszukiwane są młode osoby, które potrafią dzielić się własnym talentem, a równocześnie chcą i lubią czerpać inspirację od innych.
🔹Program stypendialny to nie tylko wsparcie finansowe, ale co równie ważne - udział we wspólnych wyjazdach i warsztatach.
🔹 Do składania wniosków zaproszeni są tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów i maturzystki.