Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Serdecznie zapraszam absolwentów po odbiór Świadectw Dojrzałości

we wtorek 5 lipca 2022 r. o godz. 10.30.

Świadectwa wręczą wychowawcy klas.

3A* - p. Agnieszka Kalbarczyk - s.108

3B* - p. Barbara Kurianiuk - s.308

3C* - p. Agnieszka Roszkowska - s.309

3M1* - p. Anna Buchowska - s.110

3M2* - p. Anna Kamionowska - s.206

3M3* - p. Anna Grochowska - s.310