Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Informujemy, że ruszyła XLIX Olimpiada Historyczna.

Szczegółowe kwestie dotyczące olimpiady znajdziecie na stronie Polskiego Towarzystwa Historycznego w zakładce Olimpiada Historyczna dla szkół ponadpodstawowych.

Bardzo proszę o zgłoszenie się do mnie osób chętnych do udziału w olimpiadzie do 7.10. 2022 r. (P. Katarzyna Anikiej, s.304)

Zwracam też uwagę na niezbyt odległy termin I etapu olimpiady, w którym przyjmowane są przez Komisję Szkolną zakodowane pisemne prace badawcze – do 4.11.2022 r.

Serdecznie zapraszam.

Katarzyna Anikiej