Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

1. Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z fizyki 2022/2023

Terminarz olimpiady:
· 7 września 2022 r. – zamieszczenie zadań I etapu na stronie internetowej http://www.diament.agh.edu.pl/
· 15 września 2022 r. – rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotu fizyka
· 19 października 2022 r. godz. 21.00 – ostateczny termin nadsyłania rozwiązań prac I etapu z fizyki
· 19 października 2022 r. godz. 21.00 – zakończenie rejestracji elektronicznej ze wszystkich przedmiotów oraz zamknięcie systemu e-Diament
· 23 grudnia 2022 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej
II etap – Olimpiada w szkołach
· 28 stycznia 2023 r. – egzamin z przedmiotu fizyka
III etap – Olimpiada w AGH
· 25 marca 2023 r. – egzamin z przedmiotu fizyka

Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłoszenie się do Pani prof. Urszuli Uściłko.

2. 72. OLIMPIADA FIZYCZNA
Terminarz olimpiady:
I etap
14.10.2022 Termin wysyłania części I
18.11.2022 Termin wysyłania części II
19.12.2022 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II\
II etap
15.01.2023 Część teoretyczna
29.01.2023 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej
19.02.2023 Część doświadczalna
19.03.2023 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału
III etap
15.04.2023 Część doświadczalna
16.04.2023 Część teoretyczna
18.04.2023 Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady
Zadania etapu I znajdują się na stronie https://www.kgof.edu.pl/.
Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłoszenie się do Pana prof. Kamila Kokoszkiewicza.
 

3. LXVI OLIMPIADA ASTRONOMICZNA

Olimpiada Astronomiczna jest olimpiadą interdyscyplinarną, organizowaną przez Planetarium Śląskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram LXVI Olimpiady Astronomicznej 2022/2023:
10.10.2022: termin przysyłania rozwiązań 1. serii zadań.
14.11. 2022: termin przysyłania rozwiązań 2. serii zadań.
do 12.12.2022: recenzowanie i ocenianie zadań zawodów I stopnia
do 19.12.2022: rozesłanie zawiadomień o awansie do II etapu.
23.01.2023: przeprowadzenie zawodów okręgowych.
do 12.02.2023: recenzowanie i ocenianie zadań zawodów II stopnia
13.02.2023: Posiedzenie KGOA kwalifikacja do zawodów finałowych i zatwierdzenie zadań III stopnia.
do 15.02.2023: rozesłanie zawiadomień o awansie do III etapu.
09- 12.03.2023: przeprowadzenie zawodów finałowych.
12.03.2023: posiedzenie KGOA klasyfikacja końcowa.
12.03.2023: uroczystość zakończenia LXVI Olimpiady Astronomicznej: wykłady, ogłoszenie wyników, wręczanie dyplomów i nagród.
Przełom sierpnia i września 2023 – organizacja Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Polsce.
Zapraszamy wszystkich chętnych do Pana prof. Pawła Andryszaka.