Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Zapraszamy Państwa do szkoły 22 listopada.
Szczegółowy przydział sal na spotkania z wychowawcami klas znajduje się w załączniku.
Uprzejmie prosimy potraktować obecność na zebraniu
jako obowiązkową.
Zapraszamy także do strefy kibica dla Rodziców
do auli szkolnej :)