Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 
Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na stworzenie plakatu „Słowa mają moc”
Organizatorem konkursu jest Fundacja Pozytywni.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mocy SŁOWA.
Przygotowany projekt powinien przedstawiać autorski plakat „SŁOWA mają moc”.
•Plakat musi być wykonany własnoręcznie.
•Technika wykonania plakatu dowolna.
•Plakat w formacie A 3 lub A 2.
Organizator nie przyjmuje prac przygotowanych cyfrowo w programach graficznych.
WYSTAWA nagrodzonych (nagrody pieniężne) i wyróżnionych prac podczas Konferencji Naukowej „SŁOWA mają moc” odbędzie się w dniach 16-17 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 12.06.2023 r.
Pełny regulamin konkursu oraz oświadczenie (zgoda rodziców/opiekunów prawnych) dostępny u pedagoga szkolnego (s.301).
Prace konkursowe należy dostarczyć do Pani Patrycji Tryniszewskiej (s.1) lub pani Agnieszki Zajko (s. 301) najpóźniej do 24.05.2023r.