Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

X jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Markowej honorowym patronatem objęli:

JM Rektor UwB Prof. Robert Ciborowski oraz Prezydent Białegostoku Prof. Tadeusz Truskolaski.

Dzięki patronom laureaci otrzymają wysokie nagrody finansowe.

W tym roku honorowym członkiem Kapituły jest wybitny poeta, Ernest Bryll.

Prace można zgłaszać do 26 kwietnia 2023 r.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są po linkiem: 

https://filologia.uwb.edu.pl/aktualnosci/x-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-anny-markowej-1053.html?fbclid=IwAR3zadtZUdadxDJgTzmTXHPo3mCYen6U3c18kFFFLn9Q03kYdvhTpMw7FLg