Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Olimpiady.

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864.

Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”

Terminarz:

od 18 IX do 15 X 2023 r. – rejestracja uczestników za pośrednictwem formularza zamieszczonego na portalu Olimpiady (httpps://olimpiadalosyzolnierza.pl/). Chętni zgłaszają się do 30 IX do p. prof. Joanny Lul- zgłoszenie będzie zbiorowe

Przygotowania do olimpiady odbywają się we wtorki 14.45-15.30 (p. prof. Joanna Lul) oraz piątki godzina 7.25 -8.15 (p. prof. Katarzyna Anikiej).

Zawody I stopnia

19 X 2023 r. – zawody szkolne

do 3 XI 2023 r. – nadsyłanie protokołów po etapie szkolnym

7 XII 2023 r. – zawody międzyszkolne

Zawody II stopnia

7 III 2024 r. – zawody okręgowe (wojewódzkie)

Zawody III stopnia

21 III 2024 r. – I część zawodów finałowych – część pisemna zwalniająca finnalistów z matury

6-8 VI 2024 r. – II część zawodów finałowych