Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Zapraszamy wszystkich do udziału

w IV Podlaskim Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska

organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: https://chemia.uwb.edu.pl/dla-szkol/podlaski-konkurs-wiedzy-o-ochronie-srodowiska

Zapisy do 6 października 2023 r. u P. prof. Karoliny Buzun.