Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO


Temat przewodni Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji na stronie olimpiady Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - WNPiSM (owpsw.edu.pl)

HARMONOGRAM 65. edycji Olimpiady::

a) do dnia 31.10.2023 - zgłaszanie szkół do udziału w Olimpiadzie (szczegółowe zasady patrz: REGULAMIN OLIMPIADY);
dnia 30.11.2023 (czwartek) - zawody szkolne - start godz. 9:00;
b) do dnia 10.12.2023 - przesyłanie przez Szkoły do Komitetu Okręgowego (właściwego dla Szkoły) prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych;
c) dnia 03.02.2024 - zawody okręgowe
do dnia 29.02.2024 - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych;
d) dnia 06-07.04.2024 - zawody centralne w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Zajęcia przygotowujące do olimpiady prowadzi p. prof J. Lul we wtorki o godz. 15.30 oraz piątki 13.00-13.45.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Zgłoszenia przyjmuje p.prof. Joanna Lul do 15 października 2023r.