Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

ogloszenie logo

Bring Your Own Book Club to osiem spotkań w formie konwersatorium

prowadzone w języku angielskim.

Zajęcia trwają 90 minut – omawiamy lektury z listy poniżej

i (w myśl nazwy zajęć) rozmawiamy o książkach przyniesionych przez uczniów.

Pierwsze spotkanie – sobota, 17 lutego 2024, o godz. 11.00 w sali 303

Lektury i materiały dodatkowe: TINYURL.COM/ILOBYOB

 

 

 

zapraszam serdecznie,

nauczyciel języka angielskiego

Marek Sawicki

Lista spotkań i lektur:

1. The 'Men Without Women' meeting:

'in our time' Ernest Hemingway, 1924

'Today Is Friday' Ernest Hemingway, 1926

2. The "Caped Crusader' meeting

'Batman: Year One' Frank Miller & David Mazzucchelli, 1987

3. The 'Sci-Fi and Other Delusions' meeting:

'Precious Artifact' Phillip K. Dick, 1964

'There Will Come Soft Rains' Ray Bradbury, 1950

'"Repent, Harlequin!" Said the Ticktockman', Harlan Ellison, 1965

4. The poetry meeting:

'The Tyger' William Blake, 1794

‘Jerusalem’ William Blake, 1810

'Song of Myself' Walt Whitman, 1855

'A Bird, came down the Walk' Emily Dickinson, 1891

'my sweet old etcetera' e.e. cummings, 1926

'a spider and a fly' Don Marquis, 1927

5. The 'Our Story And How We Told It' meeting:

'The Wonderful Story of Henry Sugar' Roald Dahl, 1977

'The Wonderful Story of Henry Sugar' Wes Anderson, 2023

6. The psychological horror meeting:

'The Yellow Wallpaper' Charlotte Perkins Gilman, 1892

'The Tell-Tale Heart' Edgar Allan Poe, 1843

'The Thing on the Doorstep' H. P. Lovecraft, 1933

7. The "Who Are You, And Why Am I Talking To You' meeting:

'Game' Donald Barthelme, 1965

'miracle survivors' Ali Smith, 1999

'Jewbird' Bernard Balamud, 1963

8. The 'Looking For Symmetry In A Post-Structuralist World' meeting:

'Jabberwocky' Lewis Carroll, 1872

'Ping' Samuel Beckett, 1966

'The Remains' Jon McGregor, 2012

'Glossolalia' John Barth, 1968