Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Uczennica klasy 3a Zuzanna Zula Brzezińska zdobyła tytuł laureatki XXIX Olimpiady Filozoficznej. Walcząc o ten tytuł wykazała się wysokim – niemal akademickim – poziomem wiedzy z zakresu filozofii klasycznej, umiejętnościami analizy tekstu filozoficznego oraz krytycznego myślenia.

Opiekunem uczennicy jest p. prof. Łukasz Adamski.

Serdecznie gratulujemy.