Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z wielką przyjemnością informujemy, iż uczennica naszej szkoły, Katarzyna Zalewska z klasy II H zdobyła tytuł finalisty w XLIII Olimpiadzie Geograficznej. W tym roku miejscem olimpijskich zmagań 120 młodych geografów były Suwałki. Kasia nie tylko wykazała się ogromną wiedzą teoretyczną, ale również uczestniczyła w zajęciach terenowych, podczas których należało skartować wybrany obszar okolic Suwałk.
Do Olimpiady Kasia przygotowywała się pod okiem p. prof. Anny Daniluk. Serdecznie gratulujemy.
Kasia Zalewska na OG 2017medal Katarzyna Zalewskiej z OG 2017