Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W dniach 10-12.09.2018 r. uczeń klasy 2a – Jakub Zdzienicki, pod opieką swojego nauczyciela historii p. prof. Krzysztofa Rogowskiego brał udział w wyjeździe edukacyjnym zorganizowanym przez białostocki oddział IPN. W wyjeździe do Gdańska wzięli udział finaliści i laureaci Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Armii Krajowej.

W planie historycznego wyjazdu było m.in. zwiedzanie Wilczego Szańca - tajnej siedziby Hitlera w latach 1941-1944, zapalenie zniczy na grobach "Inki" i "Zagończyka", zwiedzanie gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej, Westerplatte oraz niemieckiego obozu koncentracyjnego - Muzeum Stutthof. Nie obyło się oczywiście bez wieczornych spacerów nad polskie morze i opowieści p. Urszuli Gierasimiuk, pracownika białostockiego oddziału IPN, o zaślubinach Polski z Bałtykiem.

Wyjazd z IPN em 1Wyjazd z IPN em 2Wyjazd z IPN em 4Wyjazd z IPN em 5Wyjazd z IPN em 6Wyjazd z IPN em 7Wyjazd z IPN em 8