Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

24 kwietnia skończyły się dwudniowe zmagania uczniów z całej Polski na zawodach centralnych 52 Olimpiady Biologicznej. Nasz okręg reprezentowały dwie nasze uczennice Anna Walendykiewicz (klasa 2α) i Weronika Machelska (klasa 3m3).

Przez całą sobotę zmagały się przez 6 godzin z zadaniami w pracowniach – biochemii, botaniki, zoologii, statystyki i bioinformatyki. Z samego rana w niedzielę pisały test, a po południu broniły przed komisami KGOB swoje prace badawcze. To były dwa dni wielkich wyzwań naukowych i zmagań z własnymi emocjami. Opiekunem merytorycznym uczennic jest Pani prof. Ewa Mieczejko.

Gratulujemy dziewczynom, mają zagwarantowany maksymalny maturalny wynik z biologii na poziomie rozszerzonym i najwyższe punkty rankingowe na uczelniach medycznych