Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Z prawdziwą dumą informujemy, że tegoroczni absolwenci Wiktor Rojecki i Mateusz Jakoniuk zdobyli tytuł laureatów II miejscaOlimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska za autorski projekt pod tytułem EcoPet 3D.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Olimpiada Innowacji Technicznych ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.