Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Geograficznej.

Wszelkie informacje znajdziecie w szkole u prof. Iwony Zedlewskiej

lub na stronie głównej olimpiady:

https://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2023-2024/

Pierwszy etap wiąże się z napisaniem pracy na jeden z poniższego tematów: 

Temat A – Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie

Temat B – Współczesne procesy depopulacji oraz ich oddziaływanie na środowisko geograficzne w wybranej gminie

Temat C – Koncepcja rozwoju transportu rowerowego w wybranej gminie

Temat D – Projekt jednodniowej wycieczki dotyczącej dziedzictwa kulturowego

 

Terminarz olimpiady:

  •  Do 30 września 2023 przesłanie listy uczestników
  •  Do 31 października 2023 przesłanie sprawdzonych prac ( do 25 października prace oddajemy w szkole)
  •  Do 15 listopada 2023 wyniki zawodów I stopnia