Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów uzdolnionych humanistycznie do udziału

w OLIMPIADZIE LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO.

We czwartek 21 września 2023 w sali 207
na długiej przerwie (10:50 - 11:10)
 

odbędzie się spotkanie z laureatem i finalistkami ubiegłorocznej olimpiady oraz polonistkami przygotowującymi chętnych do udziału w tym wyzwaniu. Będziecie na nim mogły/mogli zadać pytania dotyczące przygotowań oraz pisania prac na etap szkolny.

Uzyskanie tytuły finalisty lub laureata centralnego etapu Olimpiady jest równoznaczne z końcową oceną celującą z języka polskiego, a także otrzymaniem 100% na poziomie podstawowym i rozszerzonym na maturze.

Prosimy o punktualne przybycie!