Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

 

Olimpiada Biologiczna – w tym roku szkolny odbędzie się po raz 53!

Zapraszamy do udziału!

Przed Wami wielkie wyzwanie naukowe dzięki któremu rozwiniecie swoje biologiczne zainteresowania, zaplanujecie i przeprowadzicie badania naukowe, a w ostatnim etapie spotkacie się z uczniami z całej Polski w pracowniach, gdzie odbędzie się etap praktyczny olimpiady oraz test teoretyczny i obrona pracy badawczej.

ETAP I - zawody szkolne

  • wybór i zgłoszenie tematu pracy badawczej – do 30 września 2023
  • test (co najmniej 50% zadań zamkniętych) - 7 października 2023 (sobota) 11:00

ETAP II - zawody okręgowe

· test składający się z 60 zadań zamkniętych i otwartych - 20 stycznia 2024 (sobota)

Do finału Olimpiady Biologicznej awansuje się na podstawie punktów otrzymanych z testu oraz po otrzymaniu pozytywnej oceny pracy badawczej.

ETAP III - zawody centralne

· 1 dzień - etap praktyczny w pracowniach - 19 kwietnia 2024

· 2 dzień - etap pisemny oraz obrona pracy badawczej przed komisją – 20 kwietnia 2024

· 3 dzień – ogłoszenie wyników – 21 kwietnia 2024

Zgłoszenia tematu pracy badawczej do 28 września 2023 do nauczyciela biologii prowadzącego przedmiot.

Zapraszamy Wszystkich chętnych.