Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Z przyjemnością informujemy, że Karol Aleksander Cwalina z klasy 2m3 i p. prof. Anna Maria Grochowska, nauczycielka języka angielskiego, zostali uhonorowani medalem Diligentiae – za pilność. Uroczystość wręczenia odbyła się w naszym liceum i zgromadziła nagrodzonych uczniów i ich nauczycieli ze wszystkich szkół w Białymstoku. Medale wręczał Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski.

Serdecznie gratulujemy Karolowi i p. prof. Annie Grochowskiej!

Przypominamy, że medal Diligentiae – medal ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie (Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej) jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. Medale były nadawane w 2 stopniach: złotym i srebrnym.