Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Z dumą informujemy, że Prezydent Miasta Białegostoku, p. Tadeusz Truskolaski, przyznał 12 stypendiów uczniom naszego liceum, natomiast akty stypendialne wręczył podczas gali 22 września 2020 r. Przed zebranymi na uroczystości zaśpiewał Jakub Grzybowski (3a), któremu akompaniowali Serafin Skowroński (3b1) i Damian Żywno (2m1). W imieniu wyróżnionych stypendiami artystycznymi podziękowała Aleksandra Deroń (3m1).

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020 - 2021 uzyskali:

 1. Bartosz Buniowski (absolwent)
 2. Jakub Kopczyński (2m1)

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymali uczniowie:

 1. Aleksandra Deroń (3m1),
 2. Jakub Grzybowski (3a)
 3. Serafin Skowroński (3b1)
 4. Maja Dąbrowska (2m1)
 5. Gabriela Stypułkowska (2m1)
 6. Wiktoria Piekarska (2m2*)
 7. Maria Sawicka (2m3*)
 8. Weronika Blank (absolwentka)
 9. Aleksandra Maj (absolwentka)
 10. Monika Ułanowska (absolwentka)

Wszystkim Stypendystom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy.

J.Grzybowski J.Kopczyński p.T.Truskolaski S.Skowroński p.A.SałajD.Żywno S.SkorońskiJ.GrzybowskiA.Deroń