Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Z dumą informujemy, że dwóch uczniów I LO uzyskało stypendium Ministra właściwego ds. Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Są to: Jakub Kopczyński z klasy 3m1 oraz absolwent Bartosz Buniowski. Obaj są wielokrotnymi zdobywcami laurów olimpiad przedmiotowych, a w roku szkolnym 2019/20 osiągnęli tytuły finalistów: Jakub  - 49. Olimpiady Biologicznej oraz XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, a Bartosz - XLVI Olimpiady Historycznej, XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”, a także XVIII Olimpiady Znajomości Afryki.

Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów.