Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Julia Jermałowska, uczennica klasy 2m1, oraz Jakub Kopczyński, uczeń klasy 3m1, otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. To prestiżowe stypendium jest uhonorowaniem  uczniów z najwyższą średnią w szkole, z wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz wyróżniających się w szkole wszechstronnością zainteresowań.

Julia w poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen 6,0, a z intensywną nauką łączy działalność artystyczną: jest członkinią Chóru Exactus oraz zespołu pieśni i tańca w swojej rodzinnej miejscowości. Jakub natomiast jest finalistą dwóch olimpiad o zupełnie innym charakterze: 49. Olimpiady BiologicznejXXX Olimpiady Teologii Katolickiej  oraz także osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!