Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń Arkadiusz Bołkun wraz z Panią prof. Barbarą Podlewską, nauczycielką religii, zostali uhonorowani medalem Diligentiae – za pilność.
Medale wręczał Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski.
 
Serdecznie gratulujemy!
 

Przypominamy, że medal Diligentiae – medal ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta - nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie (Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej) jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. Medale były nadawane w 2 stopniach: złotym i srebrnym.