Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Nowe pozycje w bibliotece i czytelni ILO

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego corocznie uczestniczą w niezliczonych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ich ogromny wysiłek, jaki wkładają w przygotowania, nierzadko przekłada się na wymierne sukcesy. Wsparcie nauczycieli prowadzących jest nieocenione, ale ważną rolę ma również dostęp do literatury związanej z przedmiotem. Pod koniec roku 2014 Stowarzyszenie, mając na celu wspieranie przyszłych finalistów i laureatów olimpiad i konkursów, zakupiło książki, wśród których znalazły się m.in. słowniki oraz testy dla maturzystów, olimpijczyków i kandydatów na studia filologiczne. Pozycje te są udostępnione uczniom w czytelni i wypożyczalni szkolnej biblioteki I LO. Zapraszamy do korzystania i życzymy kolejnych sukcesów.