Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

We środę,  9 grudnia 2020 r., w ramach projektu Step by Step Towards Digital Learning, realizowanego w ramach programu Erasmus+, odbyło się drugie spotkanie za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz szkół z Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Turcji.

Rozmowa dotyczyła nauczania zdalnego za pomocą metody lekcji odwróconej (flipped classroom), która polega na przekazaniu autonomii i wzięciu odpowiedzialności za przygotowanie do lekcji przez uczniów, a nie nauczycieli. Uczniowie wszystkich szkół zaangażowanych w projekt przedstawili swoje doświadczenia związane z tą nowatorską metodą za pomocą prelekcji i multimedialnych prezentacji.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowały uczennice: Wiktoria Siemieniuk (2m1), Gabriela Białous (2c*) oraz Julia Żaworonek (2c*). Nauczyciele uczestniczący: Anna Maria Grochowska i Anna Buchowska.

mgr Anna Buchowska

szkolny koordynator projektu