Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

W ostatnich tygodniach roku szkolnego 2020/2021 uczennice klasy 1c,1m1 oraz 1m2 w ramach lekcji wychowania fizycznego uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na strzelnicy sportowej. Nauce strzelania towarzyszyło dużo pozytywnych emocji, odkrywanie nowych umiejętności, a przede wszystkim świetna zabawa.Organizatorem zajęć była Pani Prof. Dorota Klimczuk.

Na strzelnicy 2Na strzelnicy 3Na strzelnicy 4Na strzelnicy 5Na strzelnicy 6Na strzelnicy 7