Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Sztuka w ILO / Działania artystyczne

Chór_Exactus

Nagrodę specjalną dla debiutującego zespołu oraz II miejsce  w kategorii chórów 13 - 18 lat na XXXI Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Białymstoku zdobył chór Exactus, który działa w I LO pod dyrygenturą naszego ucznia Jakuba Grzybowskiego (1a). Chór zaśpiewał podczas koncertu finałowego w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej 20 czerwca 2019 r.