Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

13 października w I LO obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski zaprosił pedagogów na uroczystość w auli szkolnej. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Złocka - Korzeniewska. Następnie życzenia z okazji Święta Edukacji złożyli przedstawiciel Rodziców oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego Michał Klimiuk (2c).

Na zakończenie zadedykował nauczycielom krótki koncert przygotowany przez Klub I LO. Wystąpili zaproszeni goście z Zespołu Szkół Muzycznych: Magdalena Abramowicz, Paweł Popko i Marcin Remfeld oraz uczniowie I LO: Katarzyna Borkowska (2f), Zofia Ignaciuk (3i), Gabriela Sosnowska (3e), Miłosz Bogić (3c) oraz Łukasz Niemancewicz (1e). Koncert poprowadził Michał Parzyszek (2b). Wykonano  instrumentalne utwory z repertuaru klasycznego, poezję śpiewaną i piosenki kabaretowe. Samorząd Uczniowski zaprosił na zakończenie nauczycieli na słodki poczęstunek.