Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

19 października 2011 r. w siedzibie III LO odbyła się XXXIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego "Ojczyzna to krajobraz". Konkurs został poprzedzony warsztatami dla młodych pisarzy i wykonawców, prowadzonymi przez dziennikarzy, naukowców i aktorów. Trzeba wiedzieć, że uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują autorski tekst, który wygłaszają podczas dziesięciominutowego wystąpienia. I LO reprezentowali: Aneta Ciwoniuk z klasy 1a (tekst pt. "Prababcia"), Gabriela Małyszko z 2a (tekst "Historia zapomnianego") oraz Mateusz Rogowski z 1a, który przygotował mowę pt. "Z białostockiego getta".

Aneta weszła do finału konkursu i otrzymała jedną z pięciu nagród, zaś Mateusz zdobył wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy.

Relację z konkursu można obejrzeć w wydaniu Obiektywu (pod koniec programu) lub przeczytać.

Młodych krasomówców przygotowała p. Aneta Kaliściak, wychowawca Klubu I LO.